Skip to main content
_Articole

Studiul de fezabilitate digitală – instrumentul esențial în explorarea unor noi căi de dezvoltare

Într-o eră în continuă evoluție a digitalizării, instituțiile și companiile din diferite domenii se confruntă cu provocări și oportunități inedite în identificarea și explorarea unor noi căi de dezvoltare. Un instrument important în această direcție este studiul de fezabilitate digitală, care se referă la concepte cheie ce pot fi utilizate – precum digitalizarea, soluțiile software și hardware – și modul în care acestea pot contribui la transformarea și optimizarea proceselor în cadrul unei organizații.

Studiul de fezabilitate digitală este piesa esențială a documentației prin care se solicită finanțare în cadrul unui apel. Prin acesta sunt analizate situația curentă a companiei/instituției din punct de vedere al digitalizării și impactul pe care acest proces îl are asupra operațiunilor, eficienței, costurilor și asupra obiectivelor firmei. De asemenea, sunt propuse soluții concrete, ce constau în achiziția de software și hardware și implementarea tehnologiilor digitale necesare desfășurării activității într-un mod performant și mai eficient. 

Alegerea soluțiilor software și hardware potrivite – parte a studiului de fezabilitate digitală

Partea cea mai importantă a unui studiu de fezabilitate digitală îl reprezintă analiza detaliată a modului în care digitizarea – cu alte cuvinte, conversia datelor și activităților în formate electronice – poate fi implementată în cadrul unei organizații. Astfel, sunt analizate soluții software și hardware care să maximizeze eficiența și să optimizeze operațiunile.

  • Soluțiile software reprezintă un element-cheie în digitizarea afacerilor

În studiul de fezabilitate digitală este important să fie evaluate diverse opțiuni software disponibile pe piață. Acestea pot include, printre altele, platforme de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM), sisteme de planificare a resurselor întreprinderii (ERP) ori soluții de analiză de date. De aceea este necesară analiza detaliată a cerințelor companiei și a caracteristicilor oferite de diverse programe software pentru identificarea celei mai potrivite soluții.

  • Hardware-ul, esențial în contextul fezabilității digitale

La rândul său, și evaluarea hardware-ului este determinantă în studiul de fezabilitate digitală. Analiza derulată trebuie să ia în considerare performanța, scalabilitatea și compatibilitatea hardware-ului cu soluțiile software selectate. Pentru orice organizație, investițiile în echipamente hardware adecvate pot contribui semnificativ la îmbunătățirea infrastructurii digitale și, implicit, la succesul proiectului de digitizare.

Costurile și beneficiile implementării soluțiilor digitale

Specialiștii care realizează studiul de fezabilitate digitală pun accent deosebit pe evaluarea costurilor și beneficiilor asociate cu implementarea tehnologiilor digitale. Sunt luate în considerare cheltuielile inițiale și costurile continue, precum și impactul asupra eficienței operaționale, a creșterii veniturilor și, foarte important, asupra satisfacției clienților.

Analiza atentă a acestor aspecte poate oferi o perspectivă corectă asupra fezabilității proiectului digital propus.

Totuși, trebuie știut că, așa cum niciun proiect nu este lipsit de riscuri, nici implementarea tehnologiilor digitale nu face excepție. În cadrul studiului de fezabilitate digitală sunt identificate și evaluate potențialele riscuri, printre care rezistența la schimbare, securitatea datelor ori probleme de interoperabilitate. Dezvoltarea unor strategii eficiente de stopare ori de reducere a acestor riscuri este crucială pentru succesul proiectului.

Studiul de fezabilitate digitală este un instrument esențial în tranziția către digitizarea unei organizații. Această analiză trebuie efectuată de specialiști cu experiență în domeniu și cu instruirea necesară pentru a evalua detaliat opțiunile de digitizare, soluțiile software și hardware, precum și costurile și beneficiile.

Pe baza datelor cuprinse în studiul de fezabilitate digitală, organizațiile pot lua decizii informate pentru a-și optimiza operațiunile și a atinge obiectivele propuse.

Tocmai de aceea, investiția în studii de fezabilitate digitală devine o necesitate pentru a asigura dezvoltarea și competitivitatea pe termen lung a unei afaceri.

Ai nevoie de studiu de fezabilitate digitală?